307 chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận

GD&TĐ – Cục Quản lý chất lượng – Bộ GD&ĐT thông báo danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận – dữ liệu cập nhật đến ngày 30/6/2020.

Theo danh sách này, có 307 chương trình, bao gồm: 121 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước; 186 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài. Cụ thể như sau:

Hải Bình

Tải về