Hình ảnh hoạt động

previous arrow
next arrow
Slider

Công tác khảo thí

Quyết định 80 về tổ chức thi kết thúc học phần

Quyết định 89 về xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng CHTN

Công tác tuyển sinh

Tuyển sinh năm 2020

1300 học sinh đến trường tham quan và hướng nghiệp

Tuyển sinh năm 2019

Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

VLUTE tiến hành đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục

Trường Đại học SPKT Vĩnh Long tiến hành khảo sơ bộ đánh giá ngoài

Góc thông tin

Thi THPT quốc gia sau 2020: Sẽ cấp giấy chứng nhận và thi trên máy tính