Liên hệ

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục – Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Office of Educational Testing and Quality Assurance

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long ( Phòng B205 )

Điện thoại: 02703.862456 ; Fax: 02703.821003

Email: khaothivlu@gmail.com

Liên hệ qua email: