Văn bản liên quan khác

Gõ từ khóa vào ô “Tìm” đề tìm kiếm các văn bản liên quan. Ví dụ: “LU”, “QĐ”, “NĐ”, “TT”

Mã sốLoại văn bảnNội dungNgày ban hànhNơi ban hànhTải về
Nghị địnhSô 35/2024/NĐ-CP quy định xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"02/04/2024Chính phủdownload
Nghị địnhSô 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu27/02/2024Chính phủdownload
Nghị địnhSô 23/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực27/02/2024Chính phủdownload
Nghị địnhSô 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 về tuyển dung, sử dụng và quản lý viên chức07/12/2023Chính phủdownload
Nghị địnhSô 72/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô26/09/2023Chính phủdownload
Nghị địnhSố 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức17/07/2023Chính phủdownload
LULuậtSô 22/2023/QH15 Luật đấu thầu23/06/2023Quốc hộidownload
TTThông tưSố 19/2022/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Giáo dục và An ninh trong các Cơ sở giáo dục22/12/2022Bộ GDĐTdownload
LULuậtSố 11/2022/QH15 Luật Thanh tra14/11/2022Quốc hộidownload
LULuậtSố 06/2022/QH15 Luật thi đua, khen thưởng15/06/2022Quốc hộidownload
Quyết địnhSố 78/QĐ-TTg về phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022 - 203014/01/2022Thủ tướngdownload
Nghị địnhSố 127/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định Số 04/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục30/12/2021Chính phủdownload
TTThông tưSố 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và chuyên ngành văn thư11/06/2021Bộ Nội vụdownload
CTChỉ thịSố 14/CT-TTG về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 203025/05/2021Thủ tướngdownload
Quyết địnhSố 209/QĐ-TTg về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 205017/02/2021Thủ tướngdownload
Quyết địnhSố 130/QĐ-TTg Ban hành chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 27/01/2021Thủ tướngdownload
Nghị địnhSố 04/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục22/01/2021Thủ tướngdownload
VBHNNghị địnhSố 01/VBHN-BNV về chính sách tinh giản biên chế21/01/2021Bộ Nội vụdownload
Quyết địnhSố 2289/QĐ-TTg chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 203031/12/2020Thủ tướngdownload
Nghị địnhSố 154/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật31/12/2020Chính phủdownload
Quyết địnhSố 38/2020/QĐ-TTg Ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên và phát triển và danh mục dản phẩm công nghệ cao ...30/12/2020Thủ tướngdownload
Quyết địnhSố 1066/QĐ-BNV thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 115/2020 do BNV quản lý10/12/2020Bộ Nội vụdownload
Quyết địnhSố 1065/QĐ-BNV thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 138/2020 do BNV quản lý10/12/2020Bộ Nội vụdownload
Nghị địnhSố 141/2020/NĐ-CP chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số08/12/2020Chính phủdownload
TTThông tưSố 06/2020/TT-BNV quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức02/12/2020Bộ Nội vụdownload
Nghị địnhSố 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức27/11/2020Chính phủdownload
Nghị địnhSố 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu18/11/2020Chính phủdownload
Nghị địnhSố 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập người có chúc vụ, quyền hạn30/10/2020Chính phủdownload
Nghị địnhSố 116/2020/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm25/09/2020Chính phủdownload
Nghị địnhSố 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức25/09/2020Chính phủdownload
Nghị địnhSố 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức18/09/2020Chính phủdownload
Nghị địnhSố 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập10/09/2020Chính phủdownload
Nghị địnhSố 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức13/08/2020Chính phủdownload
Nghị địnhSố 84/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục17/07/2020Chính phủdownload
Quyết địnhSố 749/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 203003/06/2020Chính phủdownload
Nghị địnhSố 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức01/06/2020Chính phủdownload
Quyết địnhSố 489/2020/QĐ-TTg về kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW08/04/2020Chính phủdownload
Quyết địnhSố 436/2020/QĐ-TTg về kế hoạch thực hiện khung trình độ quốc gia Việt Nam các trình độ giáo dục đại học, giai đoạn 2020 - 202530/03/2020Chính phủdownload
Nghị địnhSố 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư05/03/2020Chính phủdownload
NQNghị quyếtSố 26/NQ-CP về chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 204505/03/2020Chính phủdownload
Nghị địnhSố 26/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết về một số điều của Luật bảo vệ bí mật nhà nước28/02/2020Chính phủdownload
Quyết địnhSố 147/2020/QĐ-TTg Phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 203022/01/2020Thủ tướngdownload
Nghị địnhSố 99/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (Luật số 34/2018)30/12/2019 Chính phủdownload
LULuậtSố 45/2019/QH14 về bộ luật lao động20/11/2019 Quốc hộidownload
TTThông tưSố 16/2019/TT-BGDĐT về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo04/10/2019 Bộ GDĐTdownload
TTThông tưSố 07/2019/TT-BNV về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức01/06/2019 Bộ Nội vụdownload
LULuật Số 43/2019/QH14 về luật giáo dục (áp dụng từ 01/07/2020)16/04/2019 Quốc hội download
Quyết địnhSố 69/QĐ-TTg về phê duyệt đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 – 202515/01/2019Chính phủdownload
VBHNVăn bảnSố 42/2018/VBHN-VPQH về luật giáo dục đại học10/12/2018Quốc hộidownload
LULuật Số 34/2018/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học19/11/2018Quốc hộidownload
LULuật Số 29/2018/QH14 về bảo vệ bí mật nhà nước15/11/2018Quốc hộidownload
TTThông tưSố 76/2018/TT-BTC về hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp17/08/2018Bộ TCdownload
LULuậtSố 24/2018/QH14 về Luật An ninh mạng12/06/2018Quốc hộidownload
Nghị địnhSố 49/2018/NĐ-CP về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp30/03/2018 Chính phủdownload
Nghị địnhSố 27/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng01/03/2018 Chính phủdownload
Quyết địnhSố 18/2017/QĐ-TTg về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và trình độ đại học31/05/2017Thủ tướngdownload
Nghị địnhSố 46/2017/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục21/04/2017Chính phủdownload
Quyết địnhSố 1982/2016/QĐ-TTg về Khung trình độ quốc gia Việt Nam18/10/2016Thủ tướngdownload
Nghị địnhSố 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật14/05/2016Chính phủdownload
Nghị địnhSố 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí đối với hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 đến 2020-202102/10/2015Chính phủdownload
Nghị địnhSố 79/2015/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp14/09/2015Chính phủdownload
Nghị địnhSố 73/2015/NĐ-CP về tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học08/09/2015Chính phủdownload
Nghị địnhSố 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập14/02/2015Chính phủdownload
Nghị địnhSố 11/2015/NĐ-CP về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường31/01/2015Chính phủdownload
Quyết địnhSố 72/2014/QĐ-TTg về việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác17/12/2014 Chính phủdownload
Quyết địnhSố 70/2014/QĐ-TTg về điều lệ trường đại học10/12/2014 Chính phủdownload
TTThông tưSố 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các CSGD đại học công lập28/11/2014 BGDĐT;
BNV
download
Nghị địnhSố 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư và phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học25/10/2014 Chính phủdownload
Nghị địnhSố 138/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giáo dục22/10/2013 Chính phủdownload
Nghị địnhSố 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng15/07/2013 Chính phủdownload
LULuậtSố 08/2012/QH13 về luật giáo dục đại học18/06/2012 Quốc hộidownload
TTThông tưSố 01/2011/TT-BNV về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính19/01/2011BNVdownload