Văn bản liên quan khác

Gõ từ khóa vào ô “Tìm” đề tìm kiếm các văn bản liên quan. Ví dụ: “LU”, “QĐ”, “NĐ”, “TT”

Mã sốLoại văn bảnNội dungNgày ban hànhNơi ban hànhTải về
Nghị địnhSố 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức13/08/2020Chính phủdownload
Nghị địnhSố 84/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục17/07/2020Chính phủdownload
Quyết địnhSố 436/2020/QĐ-TTg về kế hoạch thực hiện khung trình độ quốc gia Việt Nam các trình độ giáo dục đại học, giai đoạn 2020 - 202530/03/2020Chính phủdownload
Nghị địnhSố 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư05/03/2020Chính phủdownload
NQNghị quyếtSố 26/NQ-CP về chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 204505/03/2020Chính phủdownload
Nghị địnhSố 26/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết về một số điều của Luật bảo vệ bí mật nhà nước28/02/2020Chính phủdownload
Nghị địnhSố 99/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (Luật số 34/2018)30/12/2019 Chính phủdownload
TTThông tưSố 16/2019/TT-BGDĐT về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo04/10/2019 Bộ GDĐTdownload
LULuật Số 43/2019/QH14 về luật giáo dục (áp dụng từ 01/07/2020)16/04/2019 Quốc hội download
Quyết địnhSố 69/QĐ-TTg về phê duyệt đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 – 202515/01/2019Chính phủdownload
VBHNVăn bảnSố 42/2018/VBHN-VPQH về luật giáo dục đại học10/12/2018Quốc hộidownload
LULuật Số 34/2018/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học19/11/2018Quốc hộidownload
LULuật Số 29/2018/QH14 về bảo vệ bí mật nhà nước15/11/2018Quốc hộidownload
TTThông tưSố 76/2018/TT-BTC về hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp17/08/2018Bộ TCdownload
LULuậtSố 24/2018/QH14 về Luật An ninh mạng12/06/2018Quốc hộidownload
Nghị địnhSố 49/2018/NĐ-CP về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp30/03/2018 Chính phủdownload
Nghị địnhSố 27/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng01/03/2018 Chính phủdownload
Nghị địnhSố 46/2017/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục21/04/2017Chính phủdownload
Nghị địnhSố 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí đối với hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 đến 2020-202102/10/2015Chính phủdownload
Nghị địnhSố 79/2015/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp14/09/2015Chính phủdownload
Nghị địnhSố 73/2015/NĐ-CP về tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học08/09/2015Chính phủdownload
Nghị địnhSố 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập14/02/2015Chính phủdownload
Nghị địnhSố 11/2015/NĐ-CP về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường31/01/2015Chính phủdownload
Quyết địnhSố 72/2014/QĐ-TTg về việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác17/12/2014 Chính phủdownload
Quyết địnhSố 70/2014/QĐ-TTg về điều lệ trường đại học10/12/2014 Chính phủdownload
TTThông tưSố 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các CSGD đại học công lập28/11/2014 BGDĐT;
BNV
download
Nghị địnhSố 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư và phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học25/10/2014 Chính phủdownload
Nghị địnhSố 138/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giáo dục22/10/2013 Chính phủdownload
Nghị địnhSố 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng15/07/2013 Chính phủdownload
LULuậtSố 08/2012/QH13 về luật giáo dục đại học18/06/2012 Quốc hộidownload
TTThông tưSố 01/2011/TT-BNV về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính19/01/2011BNVdownload