Danh sách KĐV

Danh sách CB/GV đã được đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ
1 Lê Hồng Kỳ Phó HIệu trưởng Ban Giám hiệu
2 Trần Thanh Hiếu (**) Trưởng phòng Phòng KT và ĐBCLGD
3 Võ Hoàng Tâm Phó trưởng phòng Phòng KT và ĐBCLGD
4 Đặng Nguyễn Thảo Hiền (**) Giảng viên Phòng KT và ĐBCLGD
5 Vũ Trung Kiên Thư ký Hội đồng trường
6 Lê Dương Hoài Vủ (**) Giảng viên Phòng TCHC
7 Phùng Thế Tuấn Trưởng phòng Phòng CTSV
8 Nguyễn Thanh Ngọc Giảng viên Phòng Đào tạo
9 Huỳnh Thị Dư Phó trưởng khoa Khoa Kinh tế – Luật
10 Nguyễn Thanh Hoàng Giảng viên Phòng QTTB
11 Nguyễn Văn Minh (*) Trưởng Bộ môn Khoa điện điện tử
12 Đặng Duy Khiêm (*) Giảng viên Khoa Cơ khí ĐL
13 Văn Kim Tố Giám đốc TT Thực hành
14 Lê Hoàng Anh Trưởng khoa Khoa Cơ khí
15 Nguyễn Nhu Liễu Giảng viên Khoa Khoa học SHUD
16 Trương Phúc Vinh Trưởng Bộ môn Khoa Khoa học SHUD
17 Trương Văn Xạ (**)                 Giảng viên Khoa Khoa học SHUD
18 Lê Thị Hạnh Hiền (**) Giảng viên Khoa CNTT