Danh sách KĐV

Danh sách CB/GV đã được đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục


TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ

1

Lê Hồng Kỳ

Phó HIệu trưởng

Ban Giám hiệu

2

Trần Thanh Hiếu (**)

Trưởng phòng

Phòng KT và ĐBCLGD

3

Võ Hoàng Tâm

Phó trưởng phòng

Phòng KT và ĐBCLGD

4

Đặng Nguyễn Thảo Hiền (**)

Giảng viên

Phòng KT và ĐBCLGD

5

Vũ Trung Kiên

Thư ký

Hội đồng trường

6

Lê Dương Hoài Vủ (**)

Giảng viên

Phòng TCHC

7

Phùng Thế Tuấn

Trưởng phòng

Phòng TCHC

8

Nguyễn Thanh Ngọc

Giảng viên

Phòng Đào tạo

9

Huỳnh Thị Dư

Phó trưởng khoa

Khoa Kinh tế – Luật

10

Nguyễn Thanh Hoàng

Giảng viên

Phòng QTTB

11

Nguyễn Văn Minh (*)

Trưởng Bộ môn

Khoa điện điện tử

12

Đặng Duy Khiêm

Giảng viên

Khoa Cơ khí ĐL

13

Văn Kim Tố

Giám đốc

TT Thực hành

14

Lê Hoàng Anh

Trưởng khoa

Khoa Cơ khí

15

Nguyễn Nhu Liễu

Giảng viên

Khoa Khoa học SHUD

16

Trương Phúc Vinh

Trưởng Bộ môn

Khoa Khoa học SHUD

17

Trương Văn Xạ (**)                

Giảng viên

Khoa Khoa học SHUD

18

Lê Thị Hạnh Hiền (**)

Giảng viên

Khoa CNTT

19

Nguyễn Thái Vân

Trưởng phòng

Phòng QLKH – HTQT

20

Nguyễn Diễm Phúc

Trưởng Bộ môn

Khoa SPKT – XHNV