Cho phép liên kết đào tạo online thạc sĩ, tiến sĩ với nước ngoài

(GDVN) – Quy mô đào tạo trình độ tiến sĩ được xác định bảo đảm quy định về người hướng dẫn không thấp hơn các quy định của quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo lần 2 thông tư quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Theo dự thảo, liên kết đào tạo trực tuyến là việc hợp tác giữa cơ sở đào tạo  nước ngoài và cơ sở đào tạo của Việt Nam nhằm thực hiện chương trình đào tạo thông qua môi trường internet và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện để cấp văn bằng giáo dục đại học cho người học.

Hình thức liên kết đào tạo trực tuyến là hình thức đào tạo khi thực hiện chương trình liên kết đào tạo có thời lượng giảng dạy theo phương thức trực tuyến từ 50% trở lên trong tổng thời lượng giảng dạy của chương trình.

Hình thức liên kết đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến là hình thức đào tạo khi thực hiện chương trình liên kết đào tạo có thời lượng giảng dạy theo phương thức trực tuyến dưới 50% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình.

Quy mô đào tạo trình độ thạc sĩ được xác định bảo đảm mỗi lớp học không quá 25 người học/1 giảng viên và có ít nhất một trợ giảng. (Ảnh minh họa: V.N)

Chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo nước ngoài ở nước sở tại và chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo Việt Nam đều đã và đang được triển khai theo hình thức trực tuyến ở cùng ngành, cùng trình độ dự định liên kết đào tạo và đều đã có sinh viên tốt nghiệp.

Nếu chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo nước ngoài, thì phải được kiểm định chất lượng giáo dục ở nước sở tại hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước sở tại công nhận về chất lượng giáo.

Nếu chương trình đào tạo do 2 bên cùng xây dựng thì trường hợp cấp văn bằng của nước ngoài thì chương trình đào tạo phải bảo đảm thực hiện theo quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo của nước ngoài.

Trường hợp cấp văn bằng của Việt Nam thì chương trình đào tạo phải bảo đảm thực hiện theo quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo của Việt Nam.

Trường hợp cấp văn bằng của cả nước ngoài và của Việt Nam thì chương trình đào tạo phải bảo đảm thực hiện theo quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo của nước ngoài và của Việt Nam.   

Mỗi lớp không quá 25 người/1 giảng viên


Cũng theo dự thảo, quy mô đào tạo trình độ đại học được xác định bảo đảm mỗi một lớp học không quá 25 người học/1 giảng viên và phải có ít nhất một trợ giảng.

Từ học sinh lớp bổ túc đến nghiên cứu sinh tiến sĩ

Quy mô đào tạo trình độ thạc sĩ được xác định bảo đảm mỗi lớp học không quá 25 người học/1 giảng viên và có ít nhất một trợ giảng. Trường hợp chương trình liên kết đào tạo có luận văn, quy định về người hướng dẫn luận văn không thấp hơn các quy định của quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Việt Nam.

Quy mô đào tạo trình độ tiến sĩ được xác định bảo đảm quy định về người hướng dẫn không thấp hơn các quy định của quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Việt Nam.

Trường hợp đào tạo trình độ tiến sĩ văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, thì với liên kết đào tạo trực tuyến, nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học tập và nghiên cứu trực tiếp tại cơ sở đào tạo nước ngoài tối thiểu 1 năm. Còn với liên kết đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến, nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học tập và nghiên cứu trực tiếp 6 tháng tại cơ sở đào tạo nước ngoài và tối thiểu 6 tháng tại cơ sở đào tạo Việt Nam.

Dự thảo lấy ý kiến đến hết ngày 6/3/2020. 

Thùy Linh

Tải về