Thông báo kiểm tra và xác nhận lịch thi học kỳ 2 – đợt 2, năm học 2020 – 2021