Thông báo số 52/TB-ĐHSPKT-ĐT ngày 22/02/2021 về kiểm tra và xác nhận lịch thi học kỳ phụ năm học 2020 – 2021