Tuyển sinh đại học VLVH, văn bằng 2, liên thông năm 2020