VLUTE chính thức đào tạo thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện

Ngày 14/6/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định cho phép trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) đào tạo thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện

Theo Quyết định 1668/QĐ-BGDĐT ký ngày 14/6/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, VLUTE được phép tổ chức đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện. Công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành. Trước đó, VLUTE đã tuyển sinh khóa đầu tiên (đợt 1/2019) với 57 học viên ở 3 ngành: kỹ thuật cơ khí chế tạo máy, kỹ thuật cơ khí ô tô, công nghệ thông tin.Tuyển sinh đợt 2/2019, dự kiến thi tuyển ngày 14,15/9/2019 với các ngành kỹ thuật cơ khí chế tạo máy, kỹ thuật cơ khí ô tô, công nghệ thông tin và kỹ thuật điện. Chi tiết liên hệ Trung tâm đào tạo sau đại học và bồi dưỡng chuyên môn, điện thoại 0270 3862511.