Vlute thông báo tạm hoãn các sự kiện trong tháng 3

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tạm hoãn tổ chức các sự kiện

Căn cứ công văn 782/LĐTBXH-VP ngày 8/3/2020 của Bộ LĐTBXH về việc “Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19”

Trước những diễn biến mới và phức tạp của dịch bệnh, căn cứ tình hình thực tế và nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thông báo tạm hoãn các hoạt động, sự kiện:

1. Công văn 782/LĐTBXH-VP: xem tại đây

2. Tạm hoãn tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ khí, động lực năm 2020: xem thông báo tại đây

3. Tạm hoãn tổ chức Lễ Công bố các quyết định về kiểm định chất lượng giáo dục, quy hoạch mở rộng, dự án phát triển SKIEG: xem thông báo tại đây

4. Tạm hoãn tổ chức Cuộc thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc năm 2020: xem thông báo tại đây

5. Sinh viên nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020:  xem thông báo tại đây