VLUTE Tổ chức hội thảo “những vấn đề đổi mới trong chương trình môn vật lý đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông”

Sáng 11/1/2020, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) PHỐI hợp với Hội Vật lý Việt Nam tổ chức Hội thảo “Những vấn đề đổi mới trong chương trình môn Vật Lý đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới ’’.     

Tham dự và báo cáo nội dung có PGS.TS Nguyễn Văn Khánh – Trưởng ban Olympic Vật Lý, Hội Vật lý Việt Nam, thành viên Ban Chương trình tổng thể, Chủ biên Chương trình môn Vật Lý; đại diện lãnh đạo Sở GDĐT, tổ trưởng, giáo viên môn Vật lý các trường THPT khu vực ĐBSCL. Về phía VLUTE có TS. Lê Hồng Kỳ – Phó hiệu trưởng, TS. Hồ Minh Trung – Trưởng khoa KHCB và giảng viên, sinh viên nhà trường.

Hội thảo được sự quan tâm của nhiều giáo viên môn Vật lý     

Tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Văn Khánh đã có những chia sẻ về phương pháp giảng dạy, cách xác định nhu cầu của người học như thế nào cho phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới nói chung và với môn Vật lý nói riêng. Môn Vật lý theo chương trình giáo dục mới đặt người học là trọng tâm, để học sinh, sinh viên tự tìm hiểu qua đó đem lại kết quả tốt. Theo ông việc xây dựng chương trình theo phương pháp sơ đồ ngược, thay đổi mục đích truyền thụ kiến thức thành phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của người học là yếu tố cần thiết để nâng cao hiệu quả của việc giáo dục phổ thông nói riêng và môn Vật lý nói chung.

PGS.TS Nguyễn Văn Khánh báo cáo nội dung     

Hội thảo cũng chia sẻ phương pháp giảng dạy mới, phù hợp với chương trình giáo dục hiện hành. Qua đó, giúp giáo viên nâng cao được kỹ năng, kiến thức, mang lại hiểu quả cao trong quá trình giáo dục, chất lượng hiệu quả được cải thiện ở các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông nói chung và môn Vật lý nói riêng.
Ngày 26/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chương trình giáo dục phổ thông mới với chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục (theo thông tư 32/2018/TT-BGDĐT), chương trình mới vừa kế thừa, phát triển những ưu điểm của chương trình hiện hành, vừa khắc phục hạn chế và xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, phát triển những tố chất có sẵn, các kỹ năng mà mỗi học sinh cần đạt được.