Họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng phiên họp thứ VI

Sáng ngày 04/01/2020, tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức phiên họp thứ 6 để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho 02 cơ sở giáo dục.

Hội đồng KĐCLGD tham dự phiên họp lần thứ VI

Tham dự phiên họp có Ông Nguyễn Thái Sơn – Phó Trưởng phòng Kiểm định chất lượng và đào tạo, Cục quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thành viên của Hội đồng KĐCLGD, đại diện các đoàn đánh giá ngoài và đại diện lãnh đạo của 02 cơ sở giáo dục đã được Trung tâm đánh giá ngoài gồm: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

PGS.TS Nguyễn Quang Giao – Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm KĐCLGD, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Tại Phiên họp, Hội đồng đã thực hiện thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục theo quy trình cụ thể như sau: Đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục trình bày báo cáo tóm tắt về Nhà trường và kết quả tự đánh giá; đại diện đoàn đánh giá ngoài trình bày báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài, trong đó nêu rõ những điểm mạnh, tồn tại và đưa ra các khuyến nghị cho từng tiêu chuẩn cụ thể. Sau đó, Hội đồng tiến hành thảo luận kết quả tự đánh giá của từng cơ sở giáo dục cũng như kết quả đánh giá ngoài, thông qua những khuyến nghị của Hội đồng về việc đề nghị các cơ sở giáo dục khắc phục những tồn tại, đồng thời tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị.

PGS.TS. Nguyễn Quang Giao – Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD, Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN

Đại diện Trường ĐHSP Kỹ thuật Vĩnh Long trình bày báo cáo trước Hội đồng KĐCLGD

Đại diện Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế giải trình trước Hội đồng KĐCLGD

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm, sau khi thảo luận và làm rõ một số vấn đề với các cơ sở giáo dục đã giải trình và có đầy đủ thông tin, các thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín để thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng đối với các cơ sở giáo dục.

Hội đồng đánh giá cùng các đơn vị chụp ảnh lưu niệm