Sinh hoạt chuyên đề “An toàn sinh học trong học tập và nghiên cứu”

     Sáng 02/12, Bộ môn Công nghệ sinh học tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “An toàn sinh học và trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học”

Tham dự và triển khai nội dung có TS. Huỳnh Xuân Phong – Hội viên Hội vi sinh vật Hoa Kỳ (American Society For Microbiology – ASM) tại Việt Nam và giảng viên, sinh viên Khoa Khoa học sinh học ứng dụng, Bộ môn Công nghệ sinh học tham gia.

     Tại buổi sinh hoạt, giảng viên và sinh viên được tiếp thu kiến thức về an ninh, an toàn trong hoạt động lĩnh vực công nghệ sinh học, nghiên cứu các vi sinh vật và những vấn đề cần thiết trong việc phòng tránh sự truyền nhiễm trong quá trình nghiên cứu; được giới thiệu về tổ chức ASM, đăng ký thành viên… qua đó tiếp cận với nguồn tài liệu và các công trình nghiên cứu về vi sinh vật hàng đầu thế giới với 12 tạp chí của ASM.