Trường ĐH SPKT Vĩnh Long được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học

Ngày 21/5, Bộ GD&ĐT công bố các đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học. Theo đó, Trường ĐH SPKT Vĩnh Long được phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo thông báo số 538/QLCL-QLVBCC, Bộ GD&ĐT đã công bố danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Với chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam có 8 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ, chủ yếu là các trường đại học. Với chứng chỉ, ứng dụng công nghệ thông tin, cả nước có 176 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp bằng bao gồm các Viện, trường đại học và các Sở GD&ĐT.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng công bố mẫu các chứng chỉ để học viên tìm hiểu, tránh bị giả mạo…

Danh sách cụ thể như sau: