Văn bản về đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Mã sốLoại văn bảnNội dungNgày ban hànhNơi ban hànhTải về
CVCông vănCông văn 1669/QLCL-KĐCLGD thay thế CV 769/QLCL-KĐCLGD về sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục ĐH31/12/2019Cục QLCLdownload
CVCông văn769/QLCL-KĐCLGD về sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục ĐH20/04/2018Cục QLCLdownload
CVCông văn1076/KTKĐCLGD-KĐĐH về hướng dẫn đánh giá ngoài CTĐT 28/06/2016Cục KTKĐCLGDdownload
CVCông văn1075/KTKĐCLGD-KĐĐH về hướng dẫn tự đánh giá CTĐT 28/06/2016Cục KTKĐCLGDdownload
CVCông văn1074/KTKĐCLGD-KĐĐH hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục ĐH28/06/2016Cục KTKĐCLGDdownload
TTThông tưTT 04/2016/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục ĐH14/03/2016BGDĐTdownload
TTThông tưTT 38/2013/TT-BGDĐT về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN29/11/2013BGDĐTdownload