Văn bản về đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục

Mã sốLoại văn bảnNội dungNgày ban hànhNơi ban hànhTải về
CVCông văn1668/QLCL-KĐCLGD thay thế CV 768/QLCL-KĐCLGD về hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học31/12/2019Cục QLCLdownload
CVCông văn768/QLCL-KĐCLGD về hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học20/04/2018Cục QLCLdownload
CVCông văn767/QLCL-KĐCLGD về hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học20/04/2018Cục QLCLdownload
CVCông văn766/QLCL-KĐCLGD về hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học20/04/2018Cục QLCLdownload
TTThông tưTT 12/2017/TT-BGDĐT về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học19/05/2017BGDĐT download
TTThông tưTT 62/2012/TT-BGDĐT về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường ĐH, CĐ và TCCN 28/12/2012BGDĐT download