VLUTE tiến hành đánh giá ngoài Kiểm định chất lượng giáo dục

Từ 25-30/3/2019, Đoàn công tác thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD-ĐHĐN)tiến hành đánh giá ngoài tại trường Đại học SPKT Vĩnh Long (VLUTE)

Đoàn đánh giá ngoài được Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN thành lập theo Quyết định số 09/QĐ-CEA.UD với 8 thành viên: TS. Dương Mộng Hà – Trưởng đoàn (Nguyên Viện trưởng viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt – Anh, ĐHĐN), PGS. TS Lê Văn Anh – Thư ký (Nguyên Phó giám đốc Đại học Huế), GS. TS Trần Văn Nam – Ủy viên (Nguyên Giám đốc ĐHĐN), GS. TS Lê Kim Hùng – Ủy viên (Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN), PGS. TS Hoàng Dương Hùng – Ủy viên (Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Bình), TS. Trần Quang Hải – Ủy viên (Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN), ThS. Nguyễn Hoàng Minh Vũ  – Ủy viên (Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Tp Hồ Chí Minh), ThS. Nguyễn Thị Hương Trà  – Giám sát (Trưởng phòng HCTH – Trung tâm KĐCLGD, ĐHĐN).

Từ 25-30/3/2019, căn cứ vào nội dung thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT, thành viên đoàn sẽ tiến hành xem xét báo cáo tự đánh giá và danh mục minh chứng của VLUTE; khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị, các phòng học, khu hành chính, y tế, thư viện, khu tập luyện thể thao, ký túc xá. Song song đó là phỏng vấn Ban giám hiệu, lãnh đạo, giảng viên và nhân viên các đơn vị trực thuộc trường, các tổ chức Đảng, đoàn thể, sinh viên hệ chính quy đại học, cao đẳng, hệ vừa làm vừa học, cựu sinh viên, các nhà tuyển dụng về các nội dung như hệ thống của trường, chiến lược phát triển, chương trình đào tạo, công tác kiểm tra, giám sát và mức độ tham gia các hoạt động cộng đồng.

Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 19/5/2017 gồm 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí bao quát toàn diện mọi hoạt động của trường Đại học: từ sứ mạng, tầm nhìn, văn hóa, cơ cấu quản trị, chính sách các mặt của trường, quản lý các nguồn lực (con người, cơ sở vật chất và tài chính); đến các hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong; việc thực hiện các chức năng của trường ĐH như đào tạo, người học, nghiên cứu, đóng góp phát triển cộng đồng; các kết quả hoạt động về đào tạo, NCKH, phát triển cộng đồng; thậm chí cả kết quả về tài chính, vị trí trong hệ thống giáo dục ĐH.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng là một trong năm trung tâm trên cả nước được Bộ GDĐT cấp phép thực hiện các chức năng: Tổ chức các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc các cấp học, trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân và các chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Cung cấp các dịch vụ tư vấn thực hiện cải tiến chất lượng sau khi kiểm định chất lượng giáo dục cho cơ sở giáo dục; Triển khai hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp và đội ngũ kiểm định viên; Tư vấn, tập huấn nâng cao hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp để đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục; Thực hiện các dự án, hợp tác với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, nghiên cứu và chuyển giao khoa học – công nghệ về lĩnh vực đánh giá chất lượng giáo dục, đảm bảo chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục; Thiết lập quan hệ và tham gia vào các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của khu vực và quốc tế.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn đánh giá ngoài